Preview Mode Links will not work in preview mode

Make a living – podden om att göra karriär med hjärtat


Apr 15, 2020

Det som från början främst skulle vara ett avsnitt om våra tankar kring karantänlivet och vad vi kommer ta med oss från den här upplevelsen övergick strax i tankar om världsekonomi, konsumtion, miljö och tullar. Både högt och lågt med andra ord!