Preview Mode Links will not work in preview mode

Make a living – podden om att göra karriär med hjärtat


Apr 8, 2020

I detta inte alltför sexiga, men väl matnyttiga avsnitt, pratar vi boktips, om böcker vi skämts för att läsa och om vilka andra analoga aktiviteter man kan företa sig. Detta avsnitt spelades in tidigare i vintras (innan COVID-19) varför vissa av våra tips inte är applicerbara just nu, men förhoppningsvis framgent!

Mycket nöje!