Preview Mode Links will not work in preview mode

Make a living – podden om att göra karriär med hjärtat


Apr 1, 2020

Vad kan jag göra för att mer aktivt få feedback från kollegor, kunder eller chefer för att utvecklas snabbare? Det pratar vi om idag!