Preview Mode Links will not work in preview mode

Make a living – podden om att göra karriär med hjärtat


Mar 25, 2020

Skärmtid. Ett allt vanligare samtalsämne och kanske ett allt vanligare problem. Hur ska man egentligen förhålla sig till "den där skärmen"? Varför är vi så rädda för att ha tråkigt? Och finns det bra respektive dålig skärmtid?