Preview Mode Links will not work in preview mode

Make a living – podden om att göra karriär med hjärtat


Dec 18, 2019

På traditionsenligt manér avslutar vi detta år och denna säsong med en årsutvärdering. Vi frågar oss själva bland annat hur detta år bäst summeras i ett ord, om minnesvärda ögonblick, viktiga milstolpar och förhoppningar inför kommande år.

Ha en riktigt fin jul och ett bra start på det nya året så hörs vi nästa år!

Med värme,
Anna & Linda