Preview Mode Links will not work in preview mode

Make a living – podden om att göra karriär med hjärtat


Dec 11, 2019

Gig ekonomi, flera karriärer i en karriär, ökad byråkrati(!), flexibla arbetsmodeller & entreprenörskap. I denna vecka pratar vi trender i arbetslivet!