Preview Mode Links will not work in preview mode

Make a living – podden om att göra karriär med hjärtat


Dec 5, 2019

Snart tre år har gått sedan våren 2017 när vi startade podden. I veckans avsnitt bjuder vi på en tillbakablick över åren som varit och kan konstatera att podden, liksom vi, mår mycket bättre idag.