Preview Mode Links will not work in preview mode

Make a living – podden om att göra karriär med hjärtat


Nov 27, 2019

Denna vecka pratar vi konkurrens, och hur det kan fungera som både drivkraft eller blockerare, beroende på vilket förhållningssätt vi väljer. Linda vågar sig dessutom ut på djupt vatten när hon försöker sig på en sportreferens på ett område där kunskapen är totalt obefintlig.