Preview Mode Links will not work in preview mode

Make a living – podden om att göra karriär med hjärtat


Nov 14, 2018

För Anna står det helt still medan Linda har en hel hög anekdoter att bjuda på när det kommer till missförstånd. Detta samtidigt som hon avnjuter sitt morgonkaffe, i finkoppen, som egentligen bara får användas på helger.

I dagens avsnitt pratar vi medvetna och omedvetna missförstånd samt reflekterar vidare kring om ett missförstånd ens kan vara omedvetet. Under poddandets gång lärde vi oss mer än förväntat om missförstånd, dess natur, och hur hantera dem.