Preview Mode Links will not work in preview mode

Make a living – podden om att göra karriär med hjärtat

Apr 22, 2020

Efter tre år av poddande har det blivit dags för oss att släppa det sista avsnittet av Make a living podcast. I dagens avsnitt pratar vi om åren som gått och om lärdomar från både podd- och livsresan. Vi pratar om de mål vi gick in i 2020 med och vilka förhoppningar vi har när vi blickar framåt. Vi pratar...


Apr 15, 2020

Det som från början främst skulle vara ett avsnitt om våra tankar kring karantänlivet och vad vi kommer ta med oss från den här upplevelsen övergick strax i tankar om världsekonomi, konsumtion, miljö och tullar. Både högt och lågt med andra ord!


Apr 8, 2020

I detta inte alltför sexiga, men väl matnyttiga avsnitt, pratar vi boktips, om böcker vi skämts för att läsa och om vilka andra analoga aktiviteter man kan företa sig. Detta avsnitt spelades in tidigare i vintras (innan COVID-19) varför vissa av våra tips inte är applicerbara just nu, men förhoppningsvis...


Apr 1, 2020

Vad kan jag göra för att mer aktivt få feedback från kollegor, kunder eller chefer för att utvecklas snabbare? Det pratar vi om idag!