Preview Mode Links will not work in preview mode

Make a living – podden om att göra karriär med hjärtat

Mar 25, 2020

Skärmtid. Ett allt vanligare samtalsämne och kanske ett allt vanligare problem. Hur ska man egentligen förhålla sig till "den där skärmen"? Varför är vi så rädda för att ha tråkigt? Och finns det bra respektive dålig skärmtid?


Mar 18, 2020

Hur man kan jobba aktivt för att få nya perspektiv och varför förmågan att ta perspektiv kan vara avgörande i konflikthantering och i relationsbyggande, ledarskap, framgång och förhandlingar


Mar 11, 2020

Kanske låter titeln på dagens avsnitt mer som en uppmaning än som ett råd. Vi tänker högt kring vad ett misstag egentligen är och hur vi förhåller oss till detsamma! Hur tänker ni?


Mar 4, 2020

Idag pratar vi om kulkompassen, det vill säga hur du kan identifiera vad du får glädje och energi av, samt hur du kan jobba för att få in mer kul och lek i din tillvaro. Kul va?