Preview Mode Links will not work in preview mode

Make a living – podden om att göra karriär med hjärtat

Dec 18, 2019

På traditionsenligt manér avslutar vi detta år och denna säsong med en årsutvärdering. Vi frågar oss själva bland annat hur detta år bäst summeras i ett ord, om minnesvärda ögonblick, viktiga milstolpar och förhoppningar inför kommande år.

Ha en riktigt fin jul och ett bra start på det nya året så...


Dec 11, 2019

Gig ekonomi, flera karriärer i en karriär, ökad byråkrati(!), flexibla arbetsmodeller & entreprenörskap. I denna vecka pratar vi trender i arbetslivet!


Dec 5, 2019

Snart tre år har gått sedan våren 2017 när vi startade podden. I veckans avsnitt bjuder vi på en tillbakablick över åren som varit och kan konstatera att podden, liksom vi, mår mycket bättre idag.