Preview Mode Links will not work in preview mode

Make a living – podden om att göra karriär med hjärtat

Oct 30, 2019

Meditation har varit lite som träning för oss. Vi är väl medvetna om de positiva effekterna, men har haft lite svårt att skapa en rutin kring det. Tills nu! Vi delar med oss av våra bästa tips för att skapa en rutin, hur vi mediterar och vilka effekter det får.


Oct 23, 2019

Idag avhandlar vi ansvar. Låter tungt och tråkigt och det kan det faktiskt vara ibland, att ta ansvar alltså. Likväl är det något du faktisk bara måste göra ibland, både för ditt eget och andras välmåendes skull. Tyvärr finns det ju vissa som mer än gärna skyfflar över ansvar på kollegor, chefer, HR...


Oct 16, 2019

Kommunikation är ju något som man, med fördel, kan
/behöver öva på genom hela livet. I veckans avsnitt delar vi med oss av våra topp fyra kommunikationstips. Om vi själva lyckas efterleva dem? Den som lyssnar får se (höra). 


Oct 9, 2019

I veckans avsnitt av Make a living, tar vi avstamp i ett poddavsnitt med Elizabeth Gilbert där hon, förvånande nog, tar avstånd från passionen som drivkraft. Amen! säger vi, som också vart inne på detta spår. Det blir ett samtal om varför det kanske inte är bra att ha passion som drivkraft, samt om vad som...


Oct 2, 2019

Hur tar vi hand om oss själva? Finns risken att vi ibland bedövar känslan av ensamhet eller ångest, snarare än att försöka förstå grundorsaken till den? I dagens avsnitt pratar vi self care - på riktigt. Ett ständigt aktuellt, och inte helt enkelt, ämne.