Preview Mode Links will not work in preview mode

Make a living – podden om att göra karriär med hjärtat

Jan 9, 2019

Vi vänder ETT blad och inleder dagens avsnitt utan schvung, men väl med omtag! Och lite så kanske det är i livet. Ibland finner man sig utan schvung, men med viljan att “göra om och göra rätt”.

I dagens avsnitt berättar Linda om att hon har blivit med både pussel och pusselmatta och Anna berättar om...