Preview Mode Links will not work in preview mode

Make a living – podden om att göra karriär med hjärtat

Oct 29, 2018

Maria Lysén Kotti är 25 åringen som efter gymnasiet lämnade Sverige för en karriär utomlands. Hon började i Barcelona och Centralamerika och hamnade av en spännande slump i USA.

Efter fyra år i New York landade hon slutligen i Berlin. Idag är Maria Director of Marketing på Auto1 som med en värdering på...


Oct 17, 2018

Vad har andning, fina grönsaker, 70-talskök, fotboll och Tv-programmet Vad blir det för mat? gemensamt? Jo - de är alla saker, eller aktiviteter, som vi förknippar med välmående.

Idag bjuder vi på en förhållandevis o-peppig tolkning av välmående (då vi snarare halkar in på avsaknaden av det). Vi pratar om...