Preview Mode Links will not work in preview mode

Make a living – podden om att göra karriär med hjärtat

Aug 22, 2018

Inte sällan har ni hört oss prata om vikten av reflektion. Att ta sig tid att fundera och reflektera kring livssituation, karriär, relationer eller vad som helst egentligen. Idag går vi därför djupare in på ämnet. Anna, med en bakgrund som karriärcoach, tipsar om frågor som är nyttiga att ställa sig, samt...


Aug 8, 2018

Hösten är på ingång och kanske har du funderat på nästa steg i karriären? Vi konstaterade att vi tillsammans har hållit ca. 3000 intervjuer i rekryteringssammanhang. Vi har med andra ord en hel del tips för att framgångsrikt naila anställningsintervjuer och i veckans avsnitt delar vi med oss av dessa.

Vi...