Preview Mode Links will not work in preview mode

Make a living – podden om att göra karriär med hjärtat


Nov 28, 2018

I denna veckans avsnitt berör vi ett ämne som fler av er lyssnare hört av er angående. Nämligen att vara HSP, highly sensitive person, och vad det kan ha för inverkan om man råkar hamna i fel kontext, på fel arbetsplats eller med fel chef.

Anna delar öppet med sig av sina egna tankar och känslor kring att vara HSP, samt förhållningssätt och strategier som fungerar för henne. Vi pratar även om vilka föreställningar som existerar kring begreppet HSP.

Varmt välkoma till denna säsongens sista avsnitt!